Документ від 05.10.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

09.10.2020


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
05.10.2020
 
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна»

м.Вараш                                                                                  05.10. 2020 року

1. Вид та назва   регуляторного акта.

Рішення міської ради від 28.10.2011 № 229 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна» зі змінами.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ майна комунальної власності міста виконавчого комітету Вараської міської ради.

3. Цілі прийняття акта

Цілями запропонованого проекту рішення є:

- дотримання принципів державної регуляторної політики;

- визначення орендної   плати за оренду рухомого та нерухомого майна для комунальних підприємств створених Вараською міською радою;

- забезпечення підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам;

- правове забезпечення процесу управління і внесення плати за використання майна, що перебуває у комунальній власності;

- збільшення доходів установ, організацій (орендодавців) на балансі, яких перебуває комунальне майно;

- удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно;

- забезпечення прозорості і доступності Методики розрахунку орендної плати.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів - з 01.01.2020 року по 01.08.2020 року.

5. Тип відстеження

Періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження результативності   регуляторного акта, використовувався статистичний метод, тобто встановлення кількісних та якісних значень показників результативності регуляторного акта з використанням інформації щодо укладання договорів оренди комунального майна. Передача в оренду об’єктів комунальної власності – це одне із джерел додаткових доходів як комунальних підприємств так і місцевого бюджету, до того ж суб’єктам господарювання – орендарям не потрібно нести надмірні витрати на придбання майна. Згідно Методики регулюється порядок розрахунку орендної плати, затверджені орендні ставки за використання нерухомого майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Вараш.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

 Відстеження відбувалося на підставі кількості діючих договорів оренди, розміру надходження коштів від оренди комунального майна, розміру заборгованості по сплаті орендної плати, щодо сплати заборгованості за оренду комунального майна.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Для отримання кількісних та якісних показників результативності регуляторного акта - рішення Вараської міської ради від 23 грудня 2016 року №505 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2011 №229 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, використовували статистичні дані

Показники результативності 2019 рік 2020 рік
1 Кількість договорів оренди 153 146
2 Надходження коштів від оренди комунального майна      ( тис. грн.) 3424213,2 1348511,0
3 Заборгованість по сплаті орендної плати (тис. грн.) 638464,44 591101,95

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

прийняте рішення дало змогу контролювати надходження коштів від орендарів, в тому числі сплату пені за порушення терміну сплати орендної плати, визначити перелік організацій та установ розмір річної орендної плати для яких становить 1 грн. та встановити чітку процедуру розрахунку орендної плати за оренду комунального майна територіальної громади м. Вараш

Міський голова                                                           Сергій АНОЩЕНКО

 

Відповідальний за розробку періодичного

відстеження результативності регуляторного акта

 

Начальник відділу майна

комунальної власності міста                                               Ірина САВЧЕНКО

 

Експертизу відповідності принципам

державної регуляторної політики провів

головний спеціаліст відділу економіки                               Інна ЧЕРЕВАЧВкладення: