Друкувати


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
19.06.2020
 
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

1.  Вид та назва регуляторного акта.

Керуючись ст.201 Земельного кодексу України, ст.271 Податкового кодексу України, ст.ст.13,18 Закону України «Про оцінку земель» прийняте  рішення Вараської міської ради від № 1105 від 08.06.2018 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Вараш Рівненської області".

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Відділ з питань регулювання земельних відносин

3. Цілі прийняття акта.

-   реалізація вимог земельного законодавства України, що регулює питання та строки проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки (не рідше 5-7 років);

-   забезпечення належного обчислення плати за землю в частині визначення бази оподаткування та граничних розмірів орендної плати за користування земельними ділянками на території міста Вараш Рівненської області;

-   упорядкування розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок у залежності від їх функціонального використання та місцезнаходження;

-   забезпечення надходження до бюджету міста плати за землю;

-   забезпечення належного обчислення державного мита, укладання договорів міни, дарування, спадкування тощо земельних ділянок та усунення факторів, що в подальшому можуть вплинути на можливість громадян та суб’єктів господарювання вільно та на власний розсуд розпоряджатись власними земельними ділянками або отримувати земельні ділянки з земель державної та комунальної власності на відплатній основі для задоволення власних потреб або здійснення господарської діяльності;

-    забезпечення проведення належної оцінки землі у місті Вараш та функціонування відповідних ринків.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

З 01.05.2019 р. - 01.05.2020р.

5. Тип відстеження.

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта використовуватиметься статистичний метод одержання результатів обстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних.

Відстеження результативності цього регуляторного акту проводиться шляхом визначення розміру земельного податку, розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні, даруванні земельних ділянок згідно із законом та економічного стимулювання раціонального використання і охорони земель та інше.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

Показники Одиниця виміру 2019рік

Очікувані показники

у 2020 році

Відхилення (+) (-)

Надходження до міського бюджету орендної плати тис.грн.. 5381,6 4872,00 -509,6
Надходження коштів від продажу земель тис.грн 188,00 331,50 143,5
Надходження земельного податку тис.грн 33105,3 30018,00 - 3087,3

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначення цілей:

Прийнятий регуляторний акт – рішенням Вараської міської ради від 08.06.2018 року № 1105 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Вараш Рівненської області» призвів до зменшення надходжень плати за землю до бюджету міста .

Повторне відстеження результативності регуляторного акту проведене згідно з планом – графіком проведення заходів з відстеженням результатів регуляторного акту з введенням в дію регуляторного акта передбачається встановлення розміру грошової оцінки земель, відповідно до якого проводяться перерахунки плати за землю та розрахунки цін продажу земельної ділянки комунальної власності.

В зв’язку з введенням карантину на всій території України відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року №3219 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів,спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобіганню поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з наступними

змінами під час впровадження регуляторного акту спостерігається тенденція до зменшення сплати орендної плати за земельні ділянки комунальної власності та земельного податку за земельні ділянки комунальної та державної власності в порівнянні з 2019 роком та прослідковується зростання надходження до місцевого бюджету від продажу земельних ділянок комунальної власності.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

 

Відповідальний за розробку повторного відстеження

результативності регуляторного акта

Начальник відділу з питань

регулювання   земельних відносин                                    Наталія ГОЛОВАЧ

 

Звіт відповідає методиці проведення аналізу регуляторного акта, затверджений постановою КМУ від 11.03.2004 року №308

Головний спеціаліст відділу економіки                            Інна ЧЕРЕВАЧ

 

Міський голова                                                                       Сергій АНОЩЕНКО